உள்ளுராட்சி தேர்தலில் தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக சம்மாந்துறையில் களமிறங்கவுள்ள வேட்பாளர்கள் விபரம்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

எதிர்வரும் உள்ளுராட்சி தேர்தலில் தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக சம்மாந்துறையில் களமிறங்குகின்ற வேட்பாளர்களின் பட்டியல் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது.

அதனடிப்படையில் வேட்பாளர்கள் வருமாறு

1.மல்வத்தை வட்டாரம்.
A.ஆயிஷா உம்மா.

2.வீரமுனை வட்டாரம்.
A.முகம்மட் அஸ்லம்.
பீ.கிருஷ்ண மூர்த்தி.
K. அவ்வா உம்மா.

3.சின்னப்பள்ளி வட்டாரம்.
K.முகம்மட் சஹீட்.

4.மட்டக்களப்புத் தரவை.
M.அப்துல் அக்கீம்.

5.தைக்காப்பள்ளி வட்டாரம்.
M.முர்ஷீத்.

6.சம்மாந்துறை.
y.முகம்மட் சரீப்.

7.விளினையடி வட்டாரம்.
K.L.முகம்மட் ரஹீம்.

8.மலையடி வட்டாரம்
A.s.முகம்மட் புகாரி.

9.மல்கம்பிட்டி வட்டாரம். A.m.ஹினாயத்துல்லா.

10.வளத்தாப்பிட்டி
A.P.சாந்த குமார்.

இத்தேர்தலில் மேலதிக நியமனத்திற்காக தேசிய மக்கள் சக்தியினால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள் வருமாறு

  1. Y.M. நவாஸ்
  2. MK. மீராசாஹிப்
  3. SA. மஜீட்
  4. MMM.பர்கான்
  5. AM. சலீம்
  6. MIM. சித்தீக்
  7. A. ஜென்னதுல் ஆரிபா
  8. AM. பாத்தும்மா
  9. AB. லத்திபுன்நிசா
  10. YB. நபூஸா

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives