இலங்கைக்கு 20 மில்லியன் டொலர் அமெரிக்கா உதவி!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இலங்கைக்கு 20 மில்லியன் டொலர் அமெரிக்கா உதவி!

இலங்கையில் உணவுப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக 20 மில்லியன் டொலர் மேலதிக நிதியுதவி அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனால் அறிவித்துள்ளார்.

ஜீ 7 மாநாட்டில் உரையாற்றுகையில், இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி குறித்து இவ் அறிவிப்பை விடுத்துள்ளார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives