இலங்கைக்கு வழங்கும் கடன் – பேச்சுவார்த்தையை தாமதப்படுத்தியது சீனா!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உதவியை இலங்கை நாடியமையானது, சீனாவினால் 2.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் இலங்கைக்கு வழங்கும் பேச்சுவார்த்தையை தாமதப்படுத்தியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு சீன தூதுவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives