மு.கா.வுடன் நான் இணையவில்லை; இணையவும் மாட்டேன்! – உறுதியாக கூறினார் நௌஷாத்!!

கட்சியில் இணைய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. சுகபோக தேவைகள் எதுவும் எனக்கு இல்லை. மு.கா.வுடன் நான் இணைந்ததாக வெளியாகின்ற செய்திகள் அத்தனையும் பொய் என ஆணித்தரமாக

Read more
error: Content is protected !!