ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் பயிற்சி டிப்ளோமா

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

O/L, A/L மாணவர்களுக்காக….

12 TH SUCCESSFUL INTAKE DEC 2022

✓பிரபல்யம் வாய்ந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களினால் விரிவுரையும், பயிற்சியும் நடாத்தப்படும்.

✓வரவுப்பதிவு 80%

✓பயிற்சியில் ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கு உடனடியாக பதில் வழங்கப்படும்.

✓உயர்தரம் வாய்ந்த பட்டமளிப்பு விழா

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆசன வசதிகளே செய்யப்பட்டுள்ளதால் பதிவுகளுக்கு இன்றே முந்திக் கொள்ளுங்கள்.

Call :
076 151 4096
Location
13A/4,HIJRA 10th LANE,
SAMMANTHURAI.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives