சவூதியில் அண்மையில் பெய்த மழையால் சோலைவனமாக மாறியுள்ள பாலைவன நிலப்பரப்புகள் (படங்கள்)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

சவூதி அரேபியாவில் அண்மையில் பெய்த மழையை தொடர்ந்து அங்கு பாலைவன நிலப்பரப்புகள் காணப்படும் விதம்.

(படங்கள் – அன்சார் கே. முஹிடீன்)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives