இனி iOS சாதனங்களில் Google சேவையை பயன்படுத்தலாம்…

Onlineல் Files சேமிக்கும் Cloud Storage வசதியினை பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்கள் வழங்கிவருகின்றன.

Apple நிறுவனமும் iCloud எனும் பெயரில் இச் சேவையை வழங்கி வருகின்றது.

தனது மொபைல் சாதனங்களில் பயனர்கள் Online Storage ஆக iCloud இனை மாத்திரம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இதுவரை வைத்திருந்தது.

ஆனாலும் புதிய iOS பதிப்பில் iCloud இற்கு பதிலாக Google Cloud Storageனை பயன்படுத்தக்கூடிய வசதி தரப்பட்டுள்ளது.

இதனை Apple நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!