இளைஞர் யுவதிகளுக்கான சமூக நல்லிணக்க மேம்பாட்டு பயிற்சிப்பட்டறை!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ஆசியன் மன்றத்தின் அனுசரணையில் GAFSO நிறுவனத்தினால் அமுல்படுத்தப்பட்டு வரும் ” இலங்கையில் சமூக ஒருமைப்பாட்டினை வலுப்படுத்தல் ” எனும் தலைப்பில் சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் அம்பாறை மாவட்ட மூவின இளைஞர், யுவதிகளுக்கான ஒருநாள் மொழித்திறன் விருத்தி (தமிழ்-சிங்களம்) செயலமர்வு 12/06/2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்பாறை கோப்இன் மண்டபத்தில் விமர்சையாக நடைபெற்றது.

GAFSO நிறுவனத்தின் திட்ட பணிப்பாளர் A.J காமில் இம்டாட் அவர்களின் தலைமையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட சுமார் 25 இளைஞர் யுவதிகள் இச் செயலமர்வில் கலந்து கொண்டனர். எதிர்காலத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் “நாம் இலங்கையர் “என்ற தேசிய உணர்வை மேம்படுத்தி ஐக்கியமாக வாழ்வதற்கு சமூக பங்குபற்றுதல் எவ்வளவு தூரம் முக்கியம் என்பது இங்கு ஆராயப்பட்டது. இதன் வளவாளராக திரு. பிரகீத் கலந்து சிறப்பித்தார். இதன் ஏற்பாருகளை நிறுவனத்தின் கள உத்தியோகத்தர்களான இஸ்மத், சுமன் மற்றும் ஜப்ரான் ஆகியோரும் நெறிப்படுத்தினர்.

GAFSO நிறுவனமானது எதிர்காலத்தில் பல கட்டங்களாக இந்த இளைஞர் குழு சமூக நல்லிணக்க வேலைத்திட்டங்களை செயற்படுத்த இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

error: Content is protected !!