மஹியங்கனை 18 வளைவு வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

மஹியங்கனை 18 வளைவு வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

கடற்பாறைகள் சரிவு காரணமாக கண்டி – மஹியங்கனை பிரதான வீதியின் 18வது வளைவுப் பகுதியை பொலிஸார் தற்காலிகமாக மூடியுள்ளனர்.

வீதியின் இரண்டாவது வளைவுக்கு அருகில் பாறைகளும் மேடுகளும் சரிந்து விழுந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

அதன்படி அந்த வீதியை பயன்படுத்தும் சாரதிகளை மாற்று வீதிகளை பயன்படுத்துமாறு பொலிஸார் அறிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives