சம்மாந்துறை சின்னப் பள்ளிவாசலில் உணவு வங்கி அங்குராற்பண நிகழ்வு!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

அதிமேதகு ஜனாதிபதியின் கருத்திட்டத்தின் கீழ் ஜனாதிபதி செயலகத்தின் ஆலோசனைக்கிணங்க சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தின் வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் சம்மாந்துறை சின்னப் பள்ளிவாசலில் உணவு வங்கி அங்குராற்பண நிகழ்வு இன்று ( 2023.03.19) மாலை அஸர் தொழுகையை தொடரந்து சம்மாந்துறை சின்னப் பள்ளிவாசல் தலைவர் ராசிக் (SPHA) தலைமையில் இடம்பெறவுள்ள இந்நிகழ்வில் , நிருவாக உறுப்பினர்கள், கிராம நிலதாரி தாசிம் உட்பட மஹல்லாவாசிகள் பலரும் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives