இன்றைய நாளில் தங்கத்தின் விலை

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இன்றைய நாளில் தங்கத்தின் விலை

விலை

2️⃣4️⃣K Rs. 183,000

2️⃣2️⃣K Rs. 167,800

2️⃣1️⃣K Rs. 160,100

1️⃣8️⃣K Rs. 137,300

குறிப்பு :  விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தங்க விலை அப்டேட் செய்யப்பட மாட்டாது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives