உச்சிமா காளியம்மன் ஆலய தீ மிதிப்பு நிகழ்வு

(களுவாஞ்சிக்குடி நிருபர்)

கிழக்கிலங்கை துறைநீலாவணை அருள்மிகு ஸ்ரீ உச்சிமா காளியம்மன் ஆலய கிரியாரம்பம் கடந்த 27 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகி எண்ணெய்க்காப்பு சாத்தும் நிகழ்வு கடந்த 29 திகதி இடம்பெற்றது.
கும்பாபிசேகத்தை தொடர்ந்து மண்டலாபிசேகம் மற்றும் சங்காபிசேகம் நடைபெற்று திருக்கதவு திறக்கப்பட்டு இன்று காலை(11) இடம்பெற்ற தீமிதிப்பு, பள்ளயத்துடன் நிறைவுபெற்றது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!