“கட்டவிழ்ந்த காகிதங்கள்” நூல் வெளியீட்டு விழா

(கல்முனையூர் அப்றாஸ்)ஒலுவில் ஏ.எம் முபாஸித் அல்பத்தாஹ் எழுதிய “கட்டவிழ்ந்த காகிதங்கள்”  நூல் வெளியீட்டு விழா (09.04.2017) ஒலுவில் அல் ஹம்றா மகா வித்தியாலயம் அஷ்ரப் ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில்  அஸ்ஷெய்க் அப்துர் றஹீம் தலைமையில்  நடைபெற்றது. இதில் பிரதம அதிதியாக  நகர திட்டமிடல், மற்றும் நீர்வழங்கள்  வடிகாலமைப்பு அமைச்சர் ரவூப்ஹக்கீம் கலந்து சிறப்பித்ததுடன், கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல்.எம் நஸீர் மாகாண  சபை உறுப்பினர்களான  சட்டத்தரணி ஆரிப்சம்சூதின், ஏ.எல் தவம் மற்றும் இலக்கிய ஆர்வலர்கள்  பிரதேச முக்கியஸ்தகர்கள் மற்றும்  பொதுமக்கள் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!