“இறக்காமத்து விவகாரம்”: பொறியியலாளர் மன்சூரின் இரண்டாவது நடவடிக்கை

இறக்காமம் பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட உணவு ஒவ்வாமை நிலைமையின் போது ஏற்பட்ட வைத்தியர்,  தாதி உத்தியோகத்தர் பற்றாக்குறையை இலங்கை இராணுவ வைத்திய நிபுணர்களை கொண்டு நிவர்த்தி செய்தார்.

அதனைத்  தொடர்ந்து இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கையாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு  வழங்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு இறக்காமப் பிரதேச ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் இணைத் தலைவர் பொறியியலாளர் மன்சூர் அவர்கள்  கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க, முன்னாள் அமைச்சரும், தேசிய காங்கிரசின் தேசியத் தலைவருமான அல் ஹாஜ் ஏ.எல்.எம்.அதாவுல்லா அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் உரிய அமைச்சரின் பங்குபற்றுதலுடன் மக்களுக்கான இழப்பீடுகள் வழங்க நடவடிக்கைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!