ஜமாதுல் ஊலா மாத தலைப்பிறை தென்பட்டுள்ளது

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

2022.11.25 ஆம் திகதி ஹிஜ்ரி 1444 ஜூமாதல் ஊலா மாத தலைப்பிறை தென்பட்டுள்ளது.

2022.11.26 ஆம் திகதி ஹி. 1444 ஜுமாதல் ஊலா மாத 01 ஆம் பிறை என கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல், அ.இ.ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் பிறைக் குழு மற்றும் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் ஆகியன ஏகமனதாக அறிவிக்கின்றன.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives