இன்றைய நாணயமாற்று விகிதம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

 அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்பில் மத்திய வங்கி தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 371.29 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 360.29 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது. 

இலங்கை மத்திய வங்கியின் தகவலுக்கமைய, பல வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி, யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 388.65 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 373.03 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

அதேசமயம், ஸ்டெர்லிங் பவுண்டின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி 451.38 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 434.60 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives