இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

 இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (24-11-2022) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 360 ரூபா 99 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 83 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 434 ரூபா 43 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 451 ரூபா 19 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 364 ரூபா 11 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 389 ரூபா 64 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 380 ரூபா 50 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 398 ரூபா 90 சதம்.

கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 49 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 280 ரூபா 82 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 241 ரூபா 84 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 253 ரூபா 19 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 260 ரூபா 83 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 271 ரூபா 80 சதம்.

ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 58 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 69 சதம்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives