க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை முடிவுகள் பற்றிய அறிவிப்பு

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை முடிவுகள் வெளியாகின்றது.

எதிர்வரும் 30ம் திகதிக்குள் க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை முடிவுகளை வெளியிட எதிர்பார்த்திருப்பதாக 

எல். எம். டி. தர்மசேன தெரிவித்துள்ளார்

கடந்த மே மாதம் 2021 நடத்தப்பட்ட க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைக்கு 5 லட்சத்து 17,486 மாணவர்கள் தோற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.சேன வெளியிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives