அத்தியாவசிய உணவு பொருட்களின் விலை குறைப்பு

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

அத்தியாவசிய உணவு பொருட்களின் விலைகளை குறைக்க லங்கா சதொச நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இந்த விலை குறைப்பு செப்டம்பர் 30 ஆம் திகதி வரை அமலில் இருக்கும் என்று நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

விலை குறைக்கப்பட்ட நுகர்வோர் பொருட்கள்..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives