யுனெஸ்கோவின் பணிப்பாளர் நாயகத்தை சந்தித்தார் கல்வி அமைச்சர்

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

மாற்றியமைக்கும் கல்வி உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக நியூயோர்க் சென்றுள்ள கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த, யுனெஸ்கோவின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஒட்ரே அசோலேவை சந்தித்துள்ளார்.

இலங்கையின் கல்வித் துறைக்கு யுனெஸ்கோ வழங்கிய ஆதரவுக்கு அமைச்சர் நன்றி தெரிவித்தார்.

தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை மற்றும் இலங்கை எதிர்நோக்கும் சிரமங்கள் குறித்து விளக்கிய அமைச்சர், யுனெஸ்கோவின் தொடர்ச்சியான ஆதரவை இலங்கைக்கு வழங்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives