வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளை இங்கு தேடலாம் : அமைச்சின் ஆலோசனை

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளை எதிர்பார்க்கும் பொதுமக்கள் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்திற்கு சென்று வேலை வகையை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தற்போது கிடைக்கும் அனைத்து வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளையும் இந்த வேலை வங்கி காட்சிப்படுத்துவதாக அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார்

அவர் மேலும் கூறுகையில், வேலைவாய்ப்பு வங்கியானது, அமைச்சகத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்களின் பட்டியலைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் தினசரி அடிப்படையில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சின் வேலை வங்கியைப் பயன்படுத்துமாறும், தங்களுக்குத் தேவையான வேலைகளுக்காக சம்பந்தப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிலையங்களைத் தொடர்புகொள்ளுமாறும் அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

http://applications.slbfe.lk/feb/feo/actjobs.asp

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives