முறைப்பாடுகளை அறிவிக்க  சம்மாந்துறை பிரதேச சபையினால் புதிய திட்டம்!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

முறைப்பாடுகளை அறிவிக்க  சம்மாந்துறை பிரதேச சபையினால் புதிய திட்டம்!!

சம்மாந்துறை பிரதேச சபைக்கு Whatsapp ஊடாக முறைப்பாடுகளை பதிவு செய்யும் முறை அறிமுகம்

 

இன்றைய நவீன காலத்திற்கு ஏற்றாபோல் நேரடியாக பிரதேச சபைக்கு வருகைதந்து முறைப்பாடுகளை பதிவு செய்வதில் ஏற்படும் அசெளகரியங்களை குறைத்து மக்களினுடைய தேவைகளை மிகவும் இலகுவாக பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் 071687 6871 எனும் வட்ஸ்அப் (whatsapp) இலக்கம் ஊடாக முறைப்பாடுகளைப் பெற்று அதற்கான தீர்வுகளை உடன் வழங்கும் வகையில் புதிய முறையினை அறிமுகப்படுத்தி முன்னெடுத்து வருகின்றது.

 

தகவல் மையம்

சம்மாந்துறை பிரதேச சபை

0672030800

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives