பாராளுமன்றம் மற்றும் அரசநிறுவனங்களுக்கு சூரியமின்சக்தி திட்டம்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

பாராளுமன்றம் மற்றும் அரசநிறுவனங்களுக்கு சூரியமின்சக்தி திட்டம்!

 

பாராளுமன்றத்தில் மாதாந்த மின்சார கட்டணம் ஆறு மில்லியன் ரூபாவாக இருக்கிறது என்று பாராளுமன்றத்தில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. மக்கள் சக்தி கம்பஹா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் மான்னபெரும இதனை நேற்று பாராளுமன்றத்தில் சுட்டி காட்டியதோடு, இதுக்கு மாற்று வழியாக சூரிய சக்தி மின்சாரத்தை பெற முடியாதா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

 

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் காஞ்சனா விஜயசேகர, புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய சக்தி மின் திட்டத்துக்கு மாற்றீடு செய்வதற்கான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மின்சார கட்டணத்தை எந்த வகையிலும் பாராளுமன்றத்திலும் குறைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று அமைச்சர் கூறினார்.

 

இதே போல,நாடு முழுவதும் உள்ள ஆஸ்பத்திரிகளுக்கும் சூரிய சக்தி மின் திட்டத்தின் ஊடாக மின்சாரம் வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதிகமாக இந்த ஆண்டு முடிவுக்குள் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு சூரிய சக்தி மூலம் மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம் பூர்த்தி அடைந்து விடும் என அமைச்சர காஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்தார்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives