அதிரடியாக அகற்றப்பட்ட ‘கோட்டா கோ கம’ கூடரங்கள்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

காலி முகத்திடலில் உள்ள, எஸ்.டப்ளியு.ஆர்.டி பண்டாரநாயக்கவின் சிலைக்கு அண்மித்த பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்த “கோட்டா கோ கம”வின் தற்காலிக கூடாரங்கள் அகற்றப்பட்டன.
இன்று மாலை 05 மணிக்கு முன்னர், தற்காலிக கூடாரங்களை அகற்றிவிட்டு அவ்விடத்தில் இருந்து வெளியேறுமாறு ஒலி பெருக்கியின் மூலமாக அறிவித்தல் ஒன்றை பொலிஸார் விடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

error: Content is protected !!