பாடாசாலை செயற்பாடு குறித்த விஷேட அறிவிப்பு!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ஆகஸ்ட் 8 -12 ஆம் திகதி வரை திங்கள், செவ்வாய் மற்றும் புதன் கிழமைகளில் பாடசாலைகளை திறக்க தீர்மானமானித்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

error: Content is protected !!