நிந்தவூரின் சந்தை நடவடிக்கை: மாகாண சபை உறுப்பினர் ஆரிப் சம்சுதீன் பார்வையிடல்

(௧ல்முனையூர் அப்றாஸ்)

இன்று காலை (04) நிந்தவூர் பிரதேச சபை ஏற்பாட்டில்  நிந்தவூரின் சந்தை நடவடிக்கை தொடர்பாக சிரேஷ்டசட்டதரணியும்  கிழக்கு மாகாணசபை உறுப்பினருமாகிய  ஆரிப் சம்சுதீன் அவர்கள் பிரதேச சபை அங்கத்தவர்களுடன் சென்று பார்வையிட்டதுடன்,  அங்கு  இடம் பெற்ற   டெங்கு தொடர்பான விழிப்புணர்வு நாடகத்தினை  பார்த்து ரசித்தார்.  இந் நிகழ்வில் சிறப்பாக நடாத்திய வசந்தம் டீவியின் வாங்க பழகலாம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பற்றிய  மருதமுனை தௌபீக் குழுவினருன் நிற்பதை படத்தில் காணலாம்.  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!