சம்மாந்துறை வைத்தியசாலை குழு சமூக சேவை அமைப்புக்களுடனான சந்திப்பு!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

நமது சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையின் அபிவிருத்தி விடயங்களிலும், ஆதார வைத்தியசாலையின் அபிவிருத்தி குழுவிடனும் இணைந்து பணியாற்ற ஆர்வமுடைய சமூக சேவை அமைப்புக்களுடனான சந்திப்பு மிக விரைவில் ஆதார வைத்தியசாலையின் கேட்போர் கூடத்தில் ஏற்பாடக உள்ளது.

இவ்வறிமுக நிகழ்வில் பங்கேற்க விரும்பும் சமூக சேவை அமைப்புக்கள் உங்கள் விபரங்களை எதிர்வரும் 2022.06.30ம் திகதிக்கு முன் கீழ்வரும் link ன்னூடாக விண்ணப்பிக்க முடியும்.

Link – https://forms.gle/X18rveDxsYdRoDwP7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

error: Content is protected !!