சவர்க்காரங்களால் நிரம்பும் ‘கவுண்டர்’ – கொள்வனவில் மக்கள் முண்டியடிப்பு!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

சவர்க்காரங்கள் மற்றும் சலவைத்தூள் உட்பட அசுர விலையேற்றமடைந்த சில பொருட்களை மக்கள் அதிகமாக கொள்வனவு செய்கின்றனர்.

குறித்த பொருட்களை இருப்பிலுள்ள பழைய விலைக்கே இவ்வாறு வேகமாக கொள்வனவு செய்யப்படுகின்றது.

இவ்வாறு கொழும்பில் கொள்வனவில் மக்கள் ஈடுபடுகின்ற போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்…

(படங்கள் – Selladurai Krishna Kumar and Lankadeepa)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives