பதவி விலக பிரதமருக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம் – கம்மன்பில எம்.பி கருத்து!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கொண்டுவரும் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணைக்கு தாம் உள்ளிட்ட 120 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு காணப்படுவதால், பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலக ஒருவாரம் கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது என உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives