சு.க. மற்றுமொருவர் பல்டி; அமைச்சையும் கையகமாக்கினார்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் பியங்கர ஜயரத்னவின் இராஜினாமாவை ஜனாதிபதி ஏற்காததால், தொடர்ந்தும் அவர் இராஜாங்க அமைச்சராக பணியாற்றுவார் என ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives