முஸ்லிம் எம்.பிக்கள் பாராளுமன்றில் எதிர்ப்புக்கொடி

நாட்டில் இடம்பெற்றுவரும் முஸ்லிம்களுக்க எதிரான அராஜகங்களை, வன்முறைகளை கண்;டித்து பாராளுமன்றத்தில் முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் தங்களது எதிர்ப்புக்களை தெரிவித்த போது….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!