அம்பாறையில் பாதுகாப்பு படையினர் குவிப்பு

அம்பாறை மாவட்டத்திலுள்ள முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் ஹர்த்தாலினை தொடர்ந்து.
அங்கு சில நிலைமை மோசமடைய வாய்ப்புள்ளதால் பொலிஸ், இராணுவம் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கல்முனை பகுதியில் தற்போது டயர் எரிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்ட வேளை பொலிஸாரினால் கன்னீர்புகை பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!