றீஸாவினால் மற்றுமொரு அன்பளிப்பு !

Reessa Str ஸதகா அமைப்பினால் சம்மாந்துறை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்திற்கு (MOH) அவர்களின் அவசியத் தேவையறிந்து Wheelchair ஒன்று இன்று (22) அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Reessa Str ஸதகா அமைப்பினரின் இவ் உயரிய சேவையினை வைத்தியர் எஸ்.ஐ.எம். கபீர் (MOH) பாராட்டியதோடு நன்றிகளையும் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

Reessa Str அமைப்பினரால் அண்மையில் சம்மாந்துறை ஆதாரவைத்தியசாலைக்கும் பல நோன்புகால தகாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!