GAFSO வின் சுகாதார மேம்பாட்டுத் திட்டம்!

அரச திட்டங்களை சிறப்படைய செய்தல் மற்றும் அரச ஊழியர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கள் போன்ற பல்வேறு சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் GAFSO நிறுவனமானது தனது மற்றுமொரு பணியாக ஆசிய மன்றத்தின் உதவியோடு பிரதேச செயலகங்களில் முன்னரங்க வேளைகளில் ஈடுபடும் உத்தியோகத்தர்களுக்காக ஒரு தொகுதி சுகாதார மேம்பாட்டு பொருட்களை இன்று (18) வழங்கி வைத்தது.

இந்நிகழ்வில் சம்மாந்துறை பிரதேச செயலாளர் எஸ்.எல்.எம். ஹனிபா, காரைதீவு பிரதேச செயலாளர் சிவஞனம் ஜெகராஜன் மற்றும் GAFSO திட்ட பணிப்பாளர் ஏ.ஜே. காமில் இம்டாட் உட்பட கள உத்தியோகத்தர்களும் குறிப்பிட்ட செயலகங்களில் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!