பெற்றோல் விலையில் மாற்றம்!

லங்கா IOC நிறுவனம், 92 ஒக்டேன் பெற்றோல் லீற்றர் ஒன்றின் விலையை நள்ளிரவு முதல் 5 ரூபாயால் அதிகரிக்கவுள்ளது.

இதன்படி, தற்போது 137 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்ற 92 ஒக்டேன் பெற்றோலின் விலை 142 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படவுள்ளதாக லங்கா IOC நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!