சம்மாந்துறையில் பொதிகள் அன்பளிப்பு!

இருட்டு வட்டம் அமைப்பினால் புனித ரமழானை முன்னிட்டு தேவையுடைய மக்கள் 100 பேருக்கு நேற்று உலர் உணவுப் பொதி வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!