மதுபான சாலைகளை மூடுமாறு உத்தரவு

நாட்டிலுள்ள அனைத்து மதுபான சாலைகளையும் மறு அறிவித்தல் வரை மூடி வைக்குமாறு அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!