5000 ரூபாய் கொடுப்பனவினை நிந்தவூர் பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வழங்கும் வேலைத்திட்டம் நடைபெற்று வருகிறது

(நூருள் ஹுதா உமர்)

கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் தொழில் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் 5000 ரூபாய் கொடுப்பனவினை நிந்தவூர் பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வழங்கும் வேலைத்திட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
அதன் ஒரு கட்டமாக நிந்தவூர் 07 ஆம் பிரிவில் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு நிந்தவூர் தெற்கு சமுர்த்தி வங்கி முகாமையாளர் ஏ. பி. முஹம்மத் இக்ராம், உதவி முகாமையாளர் எஸ்.எல். ராஸீக் பரீட், கிராம சேவகர் எஸ். இசாக், சமூர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் எம்.எம். சம்சுதீன் ஆகியோர் இணைந்து இக்கொடுப்பனவினை வழங்கி வைத்தனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!