ஹக்கீமின் வருகையை எதிர்க்கும் சாய்ந்தமருது மக்கள்

தற்போது சாய்ந்தமருதில் இடம்பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸின் எழுச்சி கூட்டத்திற்கு ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸின் தலைவரும் அமைச்சருமான ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களின் வருகையை எதிர்த்து சாய்ந்தமருது பிரதான வீதியில் அவ்வூர் மக்கள் எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டிருப்பதை படங்களில் காணலாம்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!