அனைத்து மருந்தகங்களையும் மூடுமாறு பொலிஸ் மா அதிபர் அறிவிப்பு !!

அரச மருந்தகங்ளைத் தவிர அனைத்து மருந்தகங்களையும் மூடுமாறு பொலிஸ் மா அதிபர் அறிவித்துள்ளார்.

ஒசுசல கிளைகளை மாத்திரம் திறக்க முடியும்,தனியார் பாமசிகள்,சுப்பர் மார்க்கெட்டுகள்,சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் போன்றவற்றையும் உடன் மூடுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!