தபால்மூல வாக்களிக்க தவறியோருக்கு; வாக்களிக்க வாய்ப்பபு

வாக்களிக்கத் தகுதியுடைய வாக்காளர்கள் தத்தமது மாவட்ட செயலகங்களில் அல்லது கொழும்பு ராஜகிரியவிலுள்ள தேர்தல் செயலகத்தில் வாக்களிக்கலாம்.

உள்ளுராட்சித் தேர்தலில் தபால் மூல வாக்களிக்க கடந்த 25ம் 26ம் திகதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. பொலிஸ் திணைக்களம் மற்றும் தேர்தல் அலுவலங்களை சேர்ந்த பணியாளர்கள் 22ம் திகதி வாக்களித்தார்கள். இதே நேரம் தபால்மூல வாக்களிக்க தவறியவர்களும் உள்ளனர் என்பதனை கருத்தில் கொண்டு ஏதேனும் காரணங்களுக்காக இந்தத் தினங்களில் வாக்களிக்க தவறியோர் நாளையும் நாளை மறுதினமும் வாக்களிக்கலாம்.என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!