கல்முனை மாநகர சபையினால் பொது பஸ் தரிப்பிடம் சுத்தப்படுத்தப்பட்டது.

(எம்.என்.எம்.அப்ராஸ்)

கல்முனை மாநகர சபையினால் கோரானோ தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக பல முன்னாய்த்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இதற்கமைய கல்முனை பொது பஸ் தரிப்பு நிலையத்தை துப்புரவு செய்யும் நடவடிக்கைகள் கல்முனை மாநகர முதல்வர் ஏ.எம்.ரக்கிப் அவர்களின் நெறிப்படுத்தலில் கல்முனை மாநகர சபை ஆணையாளர் எம்.சீ .அன்சார் முன்னிலையில் மாநகர் ஊழியர்களினால் இன்று (25) முன்னெடுக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!