கொரோனா பீதியிலும் அரசியல் நடவடிக்கையா! சட்ட நடவடிக்கை தயார்?

தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலை காலத்தில் தேவையற்ற விதத்தில் போலி பிரச்சாரங்களை பரப்புவோருக்கும், அரசியல் பிரசார விடயங்களில் ஈடுபடுவோருக்கும் சட்டநடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

சற்று முன்னர் தொலைக்காட்சி ஒன்றின் செய்திப் பிரிவினூடாக குறித்த தகவலை அறியக்கிடைத்தது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!