ஊரங்கு சட்டத்தால் முடங்கியது மருதூர்…!

ரியாத் ஏ மஜீத்

இராணுவத்தினர் மோட்டார் சைக்கிள் மூலம் உள்வீதிகளில் ரோந்து வடுகின்றனர் பெற்றோர்கள் தங்களது பிள்ளைகளை வெளியில் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டாம்.

இளைஞர்கள் சட்டத்தை மதித்து நடந்து கொள்ளுங்கள். வீதிகளில் இராணுவத்தினருக்கு எத்தனம் காட்டுவதை அவதானிக்க முடிந்தது. இதிலிருந்து தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

சட்டம் வலுமையாக உள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்க.

தயவுசெய்து பெற்றோர்கள் இதில் சற்று கூடுதல் கவனமெடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!