நிந்தவூரில் 09 மாணர்களுக்கு 09 A

(சுலைமான் றாபி)

வெளியாகிய க.பொ.த (சா/த) பரீட்சை முடிவுகளின் படி இதுவரைக்கும் நிந்தவூரில் 09 மாணர்களுக்கு 09A சித்தியும், 16 மாணவர்களுக்கு 8A, 1B சித்தியும், 09 மாணவர்களுக்கு 8A, 1C சித்தியும், 22 மாணவர்களுக்கு 7A, 2B சித்தியும் அதிகூடிய திறமைச்சித்தியுடன் சித்தியடைந்துள்னர்.

இதுதவிர இம்முறை நிந்தவூரில்  க.பொ.த (சா/த) பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவர்களில் 96% வீதமான மாணவர்கள் உயர்தரம் கற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

அந்தவகையில் இதுவரைக்கும் கிடைக்கப்பெற்ற பாடசாலை ரீதியிலான பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் (அதி விஷேட சித்திகள்)

1. நிந்தவூர் அல் அஷ்றக் தேசியப்பாடசாலையில்
9A – 04 மாணவர்கள்
8A 1B – 5 மாணவர்கள்
8A 1C – 09 மாணவர்கள்
7A 1B ,1C- 03 மாணவர்கள்

2. நிந்தவூர் அல்-மஸ்ஹர் பெண்கள் உயர்தர பாடசாலை
9A – 03 மாணவர்கள்
8A 01B – 07 மாணவர்கள்
7A, 02B  – 02 மாணவர்கள்

3. நிந்தவூர் அல் மதீனா மகா வித்தியாலயம்
8A 01B – 02 மாணவர்கள்
7A, 01B, 01C – 02 மாணவர்கள்
5A 3B 01C – 02 மாணவர்கள்

4. இமாம் கஸ்ஸாலி வித்தியாலயம்
9A – 02 மாணவர்கள்
7A, 02B  – 03 மாணவர்கள்

5. நிந்தவூர் மினா வித்தியாலயம்
8A , 1B – 01 மாணவர்
7A 2B – 02 மாணவர்களும் அதிவிஷேட சித்திகளைப் பெற்றுள்ளதோடு ஏனைய மாணவல்களும் சிறப்புச் சித்திகளைப் பெற்று உயர்தரம் கற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!