தேசிய பாடசாலையின் 2008 கா.பொ.த. சாதாரண தர மாணவர்கள் ஒன்றியத்தின் வருடாந்த ஒன்றுகூடலும், இப்தார் நிகழ்வும்

சம்மாந்துறை முஸ்லிம் மத்திய மஹா வித்தியாலயம் தேசிய பாடசாலையின் 2008 கா.பொ.த. சாதாரண தர மாணவர்கள் ஒன்றியம் நடாத்திய வருடாந்த ஒன்றுகூடலும், இப்தார் நிகழ்வும் (24) பாடசாலையின் அப்துல் மஜீட் மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.
பாடசாலையின் பழைய மாணவர்களான 2008 கா.பொ.த. சாதாரண தர மாணவர்கள் ஒன்றியத்தினால் நடாத்திய இந் நிகழ்வில் அதிபர் உட்பட கற்பித்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் முன்னாள் அதிபர்கள் ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
நியூஸ் பிளஸின் ஊடக அனுசரனையில் இடம்பெற்ற இந் நிகழ்வில், ஒன்றியத்தின் நடைமுறை வருடத்துக்கான புதிய நிர்வாகம் தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன், இராப்போசன நிகழ்வுகளுடன் நிகழ்வுகள் நிறைவுற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!