25 ஆம் திகதி ஹர்த்தால் தற்காலிக இடைநிருத்தம்

முஸ்லிம் உரிமைகளுக்கான அமைப்பினால் எதிர்வரும் 25 ஆம் திகதி ஹார்த்தாலுக்கான அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தநிலையில் அது தற்காலிகமாக இடைநிருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் அடாவடிகளுக்கு அரசு சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதையடுத்து இன்று இரவு கிராண்பாஸில் இடம்பெற்ற அவ்வமைப்பின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்திலேயே இத்தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அத்துடன் எதிர்வரும் வெ ள்ளிக்கிழமைக்கு முன்னர் சரியான தீர்வொன்று கிடைக்காவிடின் அடுத்தவாரமளவில் முஸ்லிம் உரிமைகளுக்கான அமைப்பு பாரிய எதிர்ப்பு நடவடிக்கையொன்றை எடுக்கும் எனவும் அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!