தேங்காய் விலையேற்றம்; மறைக்கப்பட்ட உண்மை

விலைவாசி அதிகரிப்பைப் பொறுத்தவரை இந்த ஆட்சிக்கும் மஹிந்தவின் ஆட்சிக்கும் இடையில் பாரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை.

இந்த ஆட்சியில் பல பொருட்களுக்கான விலைகள் அதிகரித்துள்ளபோதிலும் தேங்காய் விலை அதிகரித்திருப்பதுதான் கடும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

வரட்சியின்மீது பழியை போட்டுவிட்டு அரசு மெல்ல நழுவுகிறது.வரட்சியால் தெங்கு முக்கோண வலையத்தில் மூன்று லட்சம் தென்னை மரங்கள் அழிந்துள்ளன.

இந்த விலையேற்றத்துக்கு வரட்சியின் பங்களிப்பு ஓரளவுதான்.ஆனால்,விலையேற்றத்துக்கான உண்மையான காரணம் இதுவல்ல.

இலங்கையில் இயங்கும் வெளிநாட்டு கம்பனிகள் சில அவர்களின் உற்பத்திகளுக்காக மாதாந்தம் லட்சக் கணக்கில் தேங்காய்களை கொள்வனவு செய்வதுதான் உண்மையான காரணம்.

அவற்றுள் நெஸ்லே கம்பனி மாத்திரம் மாதாந்தம் 10 லட்சம் தேங்காய்களை கொள்வனவு செய்கிறது.

பல அரசியல்வாதிகளின் தோட்டங்களில் இருந்து அந்தக் கம்பனிகளுக்கு தேங்காய்கள் செல்வதால்தான் இந்தப் பிரச்சினை வேறு பக்கம் திசை திருப்பப்படுகின்றது என்பது இப்போது புரிகிறதா?

[எம்.ஐ.முபாறக்-சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!