சம்மாந்துறை சந்தையில் மக்கள் பாவனை தராசு!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

சம்மாந்துறை பிரதேச சபையினால் நிறுவையினை சரிபார்க்கும் தராசு சம்மாந்துறை பொதுச் சந்தையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

குறித்த விடயமானது வியாபாரிகளின் சரியான அளவு நிறுவைகளை பயனாளர்கள் சரிபார்த்து உறுதி செய்து கொள்வதற்காகவே அமைப்பெற்றுள்ளது.

குறித்த விடயமானது சம்மாந்துறை பிரதேச சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives