ஏழுமலைகளில் அதிசயம் நிறைந்த ஒரு மலையான விபூதிமலைக்கு சித்தர்கள் குரல் அன்பர்கள் சென்று விபூதி பெற்றுக்கொண்ட நிகழ்வு இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ஏழுமலைகளில் அதிசயம் நிறைந்த ஒரு மலையான விபூதிமலைக்கு சித்தர்கள் குரல் அன்பர்கள் சென்று விபூதி பெற்றுக்கொண்ட நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

கதிர்காமத்தில் இருக்கின்ற ஏழுமலைகளில் அதிசயம் நிறைந்த ஒரு மலையான விபூதிமலைக்கு 04.08.2022 அன்று சித்தர்களின் குரல் தலைவர் ஆதித்யன் ஐயா தலைமையில் ஆஸ்தான குருஜி சிவசங்கர்ஜி ஆசியுடனும் துணைத்தலைவர் மனோகரன் ஐயா அவர்களின் ஆலோசனையிலும் சித்தர்களின் குரல் அன்பர்கள்விபூதி மலைக்கு சென்று தரிசனம் பெற்று விபூதியையும் பெற்றுவந்தனர்.

கி.ஷனுஸ்காந்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

error: Content is protected !!